Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi

4010
A

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, TBB'nin bileşenlerinden biri olduğu Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin Ankara'daki toplantısında bir araya geldiler. Görüşmede, ceza yargılamasında savunmanın daha etkin kılınması için TBB ile Ankara Barosu'nun ortak hareket etmeye devam edeceği teyit edildi.