TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

4004
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI, “TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” KAPSAMINDA DÜZENLENEN CEZA ALANINDA ÇALIŞAN AVUKATLARA YÖNELİK BÖLGESEL SEMİNERİN
AÇILIŞINDA KONUŞTU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Adalet Akademisi’nin ortaklığında yürütülen “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi”nin avukatlara özgülenen 4. bileşeninin son bölgesel semineri olan Ceza Alanında Çalışan Avukatlara Yönelik Bölgesel Seminer’in açılışında konuştu.

Proje kapsamında düzenlenen 10 bölgesel seminerde, 59 barodan 1.500’ün üzerinde avukata ulaşıldığını söyleyen Feyzioğlu, şöyle konuştu:

Afyon, Aksaray, Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Sakarya, Yozgat ve Zonguldak barolarından aramıza katılan değerli başkanlarımız, değerli meslektaşlarım.

Bu gün Birliğimiz, Adalet Bakanlığı, HSYK ve Adalet Akademisi’nin ortaklıkları ile yürütülen “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi”nin avukatlara özgülenen 4. Bileşeninin son bölgesel seminerinde bir aradayız.

Bu proje ilk tasarlandığında Birliğimiz saydığımız ortaklar arasında yer almamaktaydı. Neyse ki bu eksiklikten Mayıs 2013’te geri dönüldü. Birliğimiz önderliğinde, ceza alanında çalışan avukatların mesleki uygulamalarında AİHM içtihatlarını daha etkin kullanabilmeleri amacıyla faaliyetler yürütülmeye başlandı.

Proje kapsamında bu gün; sizlere de dağıtılmış kitapçıklardan 17.000 adet basılmış, düzenlenen 10 bölgesel seminere katılan 59 baromuzdan 1.500’ün üzerinde avukatımıza içerikleri doğrudan aktarılmıştır.

Elbette ki Projenin birçok diğer alanda da faaliyetleri olmuştur. Bunların birinden daha bahsetmek isterim. Ceza Adalet Sistemimiz tarafsız bir göz tarafından incelenmiş; Fransız Hakim Marcel Lemonde hazırladığı rapor ile birçok noktada bizlerin tespitlerinin doğruluğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Müsaadenizle rapordan iki satırlık bir bölümü okuyacağım:

“Avukatların baroya kabulü için bir giriş sınavı yapılmasına ve daha kapsamlı, güçlendirilmiş bir meslek öncesi eğitime büyük ihtiyaç vardır” diyor Sayın Lemonde.

Bu rapor tüm proje ortaklarımızın görüş ve önerileri sonucunda kaleme alınmıştır. Hatta taraflar uygun bulmadıkları bölümler için rapor içerisinde eleştiri yazmışlardır. Bu durumda, tüm tarafların onayladığı tavsiyelerin hayata geçirilmesi için çaba sarf etmeleri şarttır.

Bu çabalar projenin bitiminden sonra da devam edecektir.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.