TÜRK MİLLETİ’NİN EBEDİ ÖNDERİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ

1876

VİDEOYU GöRüNTüLEMEK İçİN TIKLAYINIZ

Mustafa Kemal…

çanakkale'yi geçilmez yapan kaderin adamı,

ölmeyi emrettiği Mehmetlerin kayıtsız-şartsız itaat edilen komutanı,

Askerlik ve siyasette aşılamayan strateji dehası,

Emperyalizme bağımlılığın kader olmadığını kanıtlayan Doğu’nun kahramanı,

Sevr denilen intihar reçetesini düzenleyenlerin yüzüne çarpan lider,

Sömürgeleştirilmek istenen bir coğrafyanın, köleleştirilmek istenen bir milletin kurtuluş önderi,

"Cumhuriyet ekonomisi"nin planlayıcısı,

Siyasal bağımsızlığın ön koşulunun ekonomik bağımsızlık olduğunu kanıtlayan lider,

İçeride huzur ve istikrarın, dışarıda saygınlığın hukuk devleti ve çağdaş demokrasiden geçtiğini bilen devlet adamı,

Ulus devlet-üniter yapıyı, TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin değişmez devlet mimarisi olarak kurgulayan kurucu lider,

Ortaçağ karanlığına karşı bilimin; teokratik dayatmaya karşı laikliğin; diktaya, despotluğa karşı demokrasinin simgesi,

Türk Milleti’nin ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği

VİDEOYU GöRüNTüLEMEK İçİN TIKLAYINIZ