TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NE TEŞEKKÜR

4951
A

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NDEN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NE TEŞEKKÜR

“Gezi Parkı eylemleri sırasında acil hastaları tedavi ettikleri için suçlanan hekimlere ve tabip odalarına yönelen baskıları kınayan mesajınız hepimize güç vermiştir”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na gönderdiği bir yazıyla, hekimlere ve tabip odalarına yönelen baskıyı kınayan mesajı için teşekkür etti.