Türk ve Alman Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Temel Sorunlar Uluslararası Sempozyumu

1051