Türkiye Barolar Birliği 53. Yaşında: Vardık, Varız, Var Olacağız!

1465

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin görkemli hukuk devriminin bir parçası olarak, kurulduğumuz 9 Ağustos 1969 gününden beri bağımsız savunma mesleğinin çatı örgütü olarak baroların ve avukatlık mesleğinin gelişimi; hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının savunulması, korunması, işlerlik kazanması ve yargı bağımsızlığının tesisi için çalışmaya devam ediyoruz.

İnsan haklarına saygılı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalabilmesinin ancak hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen kılınmasıyla mümkün olabileceğinin bilinciyle, herkes için hak ve adaletin sağlanması için mücadele ediyoruz. Kurucu Başkanımız Av. Faruk Erem’in kuruluşumuzun ilk yıldönümünde ifade ettiği üzere “Fikirce güçlü, tarafsızlığında titiz bir kuruluş olan Birliğimiz Türk adaletinin hizmetinde olmak bilinç, sorum ve kararındadır.”

En ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı süreçlerde hak ve özgürlükleri, demokrasiyi ve yargı bağımsızlığını savunmaktan nasıl bir adım geri durmadıysak, avukatlık mesleğinin tarihinin en ağır ekonomik ve sosyal buhranlarından birinden geçmekte olduğu bu günlerde mesleğimizin itibarı için mücadele azim ve kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmemiz mümkün değildir.

Bugüne kadar TÜRKİYE Barolar Birliği çatısı altında görev almış, sorumluluk yüklenmiş meslektaşlarımızın emekleriyle var olmuştuk. Bugün, hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesinde ve avukatlık mesleğinin sorunları karşısında yekvücut olmuş Barolarımızla birlikte aynı sorumlulukla, çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde var olmaya devam ediyoruz. Elbette bugünden sonra da evrensel hukuk ilkelerinin ışığında adaletin hizmetinde var olmayı, hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmamayı sürdüreceğiz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği