TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 54 YAŞINDA: MESLEĞİMİZİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELE TOPYEKÜN ADALET MÜCADELESİDİR

1643

Yurttaşın hak arama özgürlüğünün ve adil yargılanma hakkının teminatı 175 bin avukatı temsil eden barolarımızın çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği (TBB), kuruluşundan bu yana geçen 54 yıl boyunca hukukun üstünlüğü mücadelesi vermiş ve bu kavramı topluma kazandırmıştır.

Kurucu Başkanımız Faruk Erem’den öğrendiğimiz üzere; bir toplumda, kanundan öteye hukukun uygulanmamasının başlıca ve manen sorumlusu avukatlardır. Eğer hukukun ne dediğini ortaya koymak olanağı yoksa avukatın görevi anlamsızlaşır.

İşte tam da bu nedenlerle eşsiz bir hukuk devriminin ürünü olan Cumhuriyetimizin temelini oluşturan “insan haklarına dayalı, demokratik ve laik hukuk devleti” ilkelerini savunmak; çoğulcu demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, barıştan, emekten, halktan ve haktan yana durmak; yargının kurucu unsuru savunmanın temsilcisi avukatların, onların örgütlü güçleri baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin ruhudur, sorumluluğudur, zorunluluğudur.

Öte yandan bizim de ortak üyesi olduğumuz CCBE (Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyi) tarafından kabul edilen Avrupa’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları’nda da tespit edildiği üzere “Bir toplumda avukatın mesleki işlevine saygı göstermek o toplumda demokrasi ve hukukun üstünlüğünün varlığı için zorunlu bir koşuldur.”

Bu kopmaz bağ da göstermektedir ki; mesleğimizi ve meslektaşımızı savunmak aynı zamanda bağımsız yargıyı ve adil yargılanma hakkını savunmak demektir. Avukatlık mesleğini güçlendirmek demokrasiyi güçlendirmek, adalet arayışındaki yurttaşın sesi olmak, nerede bir mağdur varsa onun yanına koşmak demektir. Bizim mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için verdiğimiz mücadele, topyekün adalet mücadelesidir.

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, ne “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumaktan” ne de “Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmaktan” geri duracaktır.

TBB’nin onurlu geçmişine katkı sunan önceki Başkanlarımıza, kurullarında görev alan, dışarıdan katkı sunan meslek ustalarımıza şükranlarımızı sunuyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği