Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

1072

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile değişik 177 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 180. maddesi uyarınca Birliğimizce hazırlanan “TÜRKİYE Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, bugün Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız