TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ARAMA KONFERANSI

10571
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
"ARAMA KONFERANSI" GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi’nce düzenlenen ve avukat haklarını konu edinen “Arama Konferansı” 1 Mart 2014 tarihinde TBB’de gerçekleştirildi.

Konferansa; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Samsun, Trabzon, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Denizli ve Aydın baro temsilcilerinden 32 meslektaşımız katıldı.

Arama Konferansı, Avukat Hakları ile ilgili olarak; “Önemli Haklarımız”, “Önemsiz Haklarımız” ve “Olması Gereken Haklarımız” olmak üzere üç başlık altında yapıldı. Katılımcılar, “Olması Gereken Haklarımız” başlığı altında aşağıda yer alan beş konu üzerinde uzlaşma sağladı.

1-TEKELLEŞME ve NOTERLER GİBİ TASTİK HAKKI, (Tüm davalarda avukat bulundurma da dahil)
2-KOTA UYGULAMASI ve SINAV ŞARTI HAKKI,
3-VEKALET ÜCRETLERİNDE/ DAVA ŞARTI HAKKI,
4-DELİL, BİLGİ, BELGE ve AKADEMİK ÇALIŞMALAR ile YARGI KARARLARINA ULAŞMADA EŞİT HAK,
5-ANAYASAL GÜVENCE, ADALET BAKANLIĞI, ADALET KOMİSYONU ve YÜKSEK YARGI ORGANLARINDA ETKİN TEMSİL ve OY HAKKI.

Arama Konferansı’nın nihai sonuçları, ayrıntılı şekilde raporlanarak tüm meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.