TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ OLAĞAN TOPLANTISINDA CEZAEVLERİNDE BULUNAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

7307

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi'nin olağan toplantısı 24 Eylül 2016 tarihinde yapıldı. TBB Başkan Yardımcısı ve Merkez Başkanı Av. Başar Yaltı'nın başkanlığında yapılan toplantıda cezaevlerinde bulunan avukatların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Özellikle OHAL kapsamında Avukat Hakları Merkezi'ne gelen şikayetlerin incelenerek tespit edilen hukuka aykırılıkların Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna sunulması ve Yönetim Kurulunun ilgili kurum ve kuruluşlara bu aykırılıkların giderilmesinin sağlanması için girişimde bulunmasına karar verildi.

Meslek Kuralları ve Reklam Yasağı yönetmeliğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı toplantıda; tutuklu avukatlara Temel Ceza Kanunları, Avukatlık Kanunu ve Erdener Yurtcan'ın Ceza Avukatının El Kitabı isimli kitabının gönderilmesine, TBB Avukatlık AR-GE Merkezi kurulması için ön çalışma yapılmasına ve tutuklu meslektaşlarımızın Avukat Hakları Merkezi tarafından ziyaret edilmesine karar verildi. Ayrıca toplantıda, "Konuşarak Dilekçe Tasarımı ve Yazımı: DİKTE Projesi" için yuvarlak masa toplantısı yapılmak üzere katılımcıların belirlenerek gerekli çalışmanın yapılması için Av. Burhan Uyan'a yetki ve görev verilmesine alınan kararların gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna arz edilmesine karar verildi.