TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN AVUKATLARIN VERGİ SORUNU KONULU ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6801

Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerine hızla devam eden Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi, 30 Nisan 2015 tarihinde toplandı. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Başar Yaltı başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda avukatların vergi sorunları konusu görüşüldü.

Türkiye Barolar Birliği bünyesinde ilk kez bir Avukat Hakları Merkezi kurulduğunu söyleyen Yaltı, “Önce kendi yönergemizi yaptık, Yönetim Kurulu’ndan geçti. Daha sonra alt birimlere üye arkadaşlarımızı belirledik. Yaptığımız çalışmalar sırasında avukatların temel sorunlarına çözüm bulmak amacıyla toplantılar düzenlemeye başladık. En son yaptığımız toplantıda iki konu öne çıktı. Bunlardan ilki; avukatların vergiyle ilgili sorunlarıydı. Çözüm yollarını tespit etmek amacıyla bu çalıştayı düzenlemeye karar verdik. Bugün burada KDV’den, stopaja, nelerin gider yazılabileceğinden nelerin yazılamayacağına kadar her konuyu tartışacağız” diye konuştu.

Çalıştay sonucunda; açılmış davaların takip edilmesine, mevzuatta yapılması gereken düzeltme ve düzenlemeler için çalışma yapılmasına, pratiğe dönük çalışmalara ağırlık verilmesine ve sorunlu alanların saptanarak çözüm için çaba gösterilmesine karar verildi.