TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÜRÜTME KURULU TOPLANDI

1747

TBB AHM yürütme kurulu TBB YK üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu başkanlığında 09/03/2019 tarihinde Ankara'da TBB Genel Merkezinde toplandı.

Toplantıya Başkan Yardımcısı Av. Buğcan çankaya, Genel Sekreter Av.Ramazan çakmakcı, Sayman Şenol Yücesoy, Yürütme Kurulu üyeleri Av. Hüseyin Köprülü, Av. Atilla önal ve Av. Ahmet Köksal katılmışlardır.

Toplantıda Hatay Barosunda Avukat hakları konulu bir günlük meslek içi eğitim gerçekleştirilmesi ve geçmişte kesintiye uğrayan Baroların Avukat Hakları Merkezleri çalıştayının Hatay Barosunda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Avukat hakları veri tabanı projesi, avukat hakları kitabının hazırlanması, vekaletnamelere yapıştırılan baro pullarının noter işlemleri karşısındaki durumu,  kamu avukatlarının mesleki sorumluluk sigorta talepleri, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında avukatlara düşen yükümlülükler ve görevler konusunda ilgili resmi kuruluşlarla irtibat kurulması ve ilgili diğer konular toplantıda gündeme alınmıştır.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle