TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÜRÜTME KURULU TOPLANDI

1644
TBB AHM yürütme kurulu TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu başkanlığında 13/07/2019 tarihinde Ankara'da TBB Genel Merkezinde toplandı.
Toplantıya Başkan Yardımcısı Av. Buğcan çankaya, Genel Sekreter Av.Ramazan çakmakcı, Yürütme Kurulu üyeleri Av. Hüseyin Köprülü ve Av. Burhan Uyan katılmışlardır.
Toplantıda avukatların uğradığı şiddet olaylarının ulusal ölçekte tespiti, haritalanması ve raporlanması için veri toplama çalışma başlatılmasına, meşru müdafaa hakkı konulu ulusal bir kongre toplanmasına yönelik bir proje hazırlanmasına, sahte avukatlık, simsarlık, avukata iş getirmeye aracılık, haksız rekabet ve reklam yasağı ihlalleri gibi avukat haklarını ihlal eden fiillerin hızlıca ilgili Barolarca takibine yönelik bir yazılım hazırlanması için çalışma yapılmasına, avukatların müvekkillerinin mernis bilgilerine ulaşabilmesi ini sağlayacak kurumlarla koordinasyon kurulması için bir rapor hazırlanmasına ve avukatın silah bulundurma ve taşıma hakkına ilişkin yaşanan bazı sorunların çözülmesi için girişimlerde bulunulmasına karar alınmıştır.

Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle