TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

3272

Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanununa göre baro tüzel kişiliği dışında kurulmuş komisyon, kurul ve heyetlere mevzuat gereği üye veya temsilci görevlendirmelerinin, eşit ve dönüşümlü temsil esası uyarınca her bir görev süresi için bir nolu barodan başlamak üzere sıra ile yapılacağına ilişkin düzenleme, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Yönetmelik değişikliği metni için tıklayınız