TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER

27346

11 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun ile Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesinin ikinci fıkrasına çalışanların avukatlık stajına dair getirilen düzenleme sonrası, avukatlık stajı konusunda görevli ve yetkili kurumların esasen Barolar ve TÜRKİYE Barolar Birliği olduğu bilinciyle TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nde bir kısım değişiklikler hazırlanmıştı.

Aynı zamanda 09.05.2023 tarihli (bugün) Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikleri de içeren düzenlemeler, Kanun’un 182. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlığın geri gönderme işlemi sonrası bir kısım maddelere Birliğimiz tarafından uyulmuş; ısrar edilen maddelerle birlikte Yönetmelik yayımı için T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Genel Müdürlük, stajda sigortalı çalışma konusuna dair düzenleme yapma yetkisinin münhasıran Adalet Bakanlığında olduğu gerekçesi ile değişiklik yönetmeliğini iade etmiş, Birliğimizce sözü edilen iade işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a dava açılmıştır.

İade işleminin konusunu oluşturmayan değişiklik maddelerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına ilişkin talep yazısı üzerine “TÜRKİYE Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 09.05.2023 tarihli (bugün) 32185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karşılaştırma cetveli ve bilgi notunu değerlendirmelerinize sunarız.

Saygılarımızla.