TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI "UĞUR MUMCU GAZETECİLİK OKULU"NUN AÇILIŞINDA KONUŞTU

3805

"DOĞRU BİLGİLENDİRİLMİŞ BİR HALKIN öNüNDE HİçBİR Güç DURAMAZ"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Uğur Mumcu'nun ölümünün 25. yıldönümünde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından düzenlenen 'Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu'nun açılışında konuştu.

Halkı bilgilendirme mücadelesindeki aydınların karanlık güçler tarafından öldürüldüğünü söyleyen Feyzioğlu, "Aydınlar halkın pusulasıdır. Doğru bilgilendirilmiş bir halkın önünde hiçbir güç duramaz. Hainlerin korkakça yerleştirdiği bir bombayla bizden koparılan Uğur Mumcu gerçek bir Cumhuriyet aydınıydı. Millî idi. Şahsi menfaat kollamadan doğru bildiğini söyler, kimseden korkmadan inandığını yazardı. Halkımızın pusulasıydı. İnsanlarımızı pusulasız bırakmak isteyen karanlık güçler onu öldürdü. Bahriye üçok, Necip Hablemitoğlu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı gibi pusula aydınlarımıza yaptıkları gibi" dedi.

"Uğur Mumcu, siyaset-ticaret-tarikat ilişkilerini; F tipi suç örgütünün köklerini, emperyal güçlerin silah satışı, petrol, su kaynakları ve güç uğruna yaptıklarını ve ülkemiz üzerindeki senaryolarını çok önceden teşhis etmişti, çok önceden halkımızı bilgilendirme mücadelesine girişmişti" diyen Feyzioğlu, "Uğur Mumcu'yu anmak, onun sözlerini slogan gibi anlamadan tekrarlamakla olmaz. Yaptığını yapmakla olur. önce bilgi, sonra fikir sahibi olmakla olur. Doğru bildiğini söylemekle olur. Milli duruşla olur" ifadelerini kullandı.

"AFRİN HAREKATININ POLİTİK HEDEFİ NEDİR?"

TBB Başkanı Feyzioğlu, konuşmasında Afrin harekatına da değindi. Afrin harekatının askeri hedefinin bölgeyi terörist unsurlardan temizlemek olduğunu kaydeden Feyzioğlu,  "Kendine milliyetçi diyen, vatansever diyen herkesin sorması gereken soru ise şudur: Afrin harekatının politik hedefi nedir? Kanaatimizce bu hedef Türkiye'yi yönetenlerce artık baş tacı edilmesi gereken "Yurtta Barış Dünyada Barış" ilkesi çerçevesince belirlenmelidir. Buna göre harekatın politik hedefi Suriye devletinin toprak bütünlüğünü korumak olmalıdır. Diğer yandan Rusya, İran ve ABD ile birlikte Türkiye Suriye hükümetinden, kendi vatandaşlarının insan haklarını koruyacağı konusunda azami güvence almak zorundadır. Ortadoğu için çıkış yolu, Atatürk'ün tanımladığı şekilde, kaderde, kederde, tasada birliği, geleceği birlikte inşa etme ülküsünü ifade eden yapıcı ve kucaklayıcı milliyetçilik anlayışıdır. Hukukun üstünlüğünün ön şartı olan laikliktir, akılcılıktır. Bilimciliktir" diye konuştu.

Feyzioğlu'nun konuşmasının tam metni için tıklayınız