TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU’NUN URLA’DA YAŞADIĞI OLAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

3964
A

26 Nisan 2014 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde yaptığı toplantı sonrasında komisyon üyelerinin, Urla Zeytineli Köyü’nde, doğal sit statüsü değişikliğine konu edildiği ileri sürülerek değişikliğin iptali istemi ile idare mahkemesinde dava açılmış bulunan koyu yerinde görmek için oraya gittikleri öğrenilmiştir.

Bu sırada komisyon üyelerine bazı şahıslar tarafından sözlü ve fiili tacizde bulunulmuş olup, komisyon üyeleri, oradan uzaklaştıktan sonra, aynı şahısların “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlaması ile Jandarma tarafından adli işlem yapılmak üzere durdurulmuşlardır.

Bunun üzerine Başkanlığımız tarafından doğrudan Sayın Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı’nın Sayın Müsteşarı’na telefonla ulaşılmış, gerekli müdahalede bulunularak meslektaşlarımızın oradan ayrılmaları sağlanmıştır.

Olay sırasında orada bulunan Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Ali Arabacı tarafından Yönetim Kurulumuz ayrıntılı olarak bilgilendirildikten ve kapsamlı bir değerlendirme bilgiye dayalı olarak yapıldıktan sonra Türkiye Barolar Birliği, gerekli görülen diğer girişimleri gerçekleştirecektir.

Kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı