TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU YALOVA’DA TOPLANDI

5100
A

“TÜM ÇABAMIZ, ÇOCUKLARIMIZDAN ÖDÜNÇ ALDIĞIMIZ DÜNYAYI, ONLARA, YAŞANABİLİR OLARAK TESLİM ETMEKTİR”

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Toplantısı 12-13 Eylül 2015 tarihlerinde Yalova Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyeleri, Yalova Barosu Başkanı ve avukatlar çevre sorunlarının yaşandığı sahalarda inceleme gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri, Yalova Platformu ve Yalova Barosu ile birlikte Aksa Kömür Yakıtlı Termik Santral, Altınova Tersaneleri, Körfez Köprüsü-Gebze İzmir otoyolu, İznik ve Altınova Hersek Gölü ve Yalova çevresindeki taş ocaklarında incelemelerde bulundular.

Yapılan incelemeler sonrasında Yürüyen Köşk’te bir basın açıklaması yapan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ali Arabacı, “Yaptığımız incelemeler bir kez daha göstermiştir ki, siyasi karar vericilerin vurdumduymazlığı, kayıtsızlığı yağma ve talanı daha da artırmıştır” dedi. Ali Arabacı şunları söyledi:

Bugün burada TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Yalova Barosu ve Yalova Platformu olarak Yalova'nın çevre ve kent sorunlarını yerinde incelemek, yaşamı, yaşam alanlarını savunanlarla dayanışma içinde olmak, mücadeleye güç katabilmek için bulunuyoruz.

17 Ağustos 1999 Depreminde ağır kayıplar veren Yalova'da, yaşananlardan ders alınmadığını üzülerek görmekteyiz.

Depremde kimyasal sızıntı yaşanmasına rağmen, yüksek riskli üretim yapan kimya sanayinin sürekli büyümesi, bölge halkı için yaşamsal bir risk oluşturmaktadır.

Bunun yanında fay hattı üzerine bir de kömür yakıtlı termik santral kurulması ayrı bir tehlikedir. Kömür yakıtlı termik santrallerin neden olduğu ağır çevre ve sağlık sorunları, bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Özellikle küresel ısınmaya yol açan en önemli etken olarak görülen ve dünyada terk edilen kömür yakıtlı termik santraller, ne yazık ki ülkemizde, giderek artan sayıda kurulmaya devam edilmektedir.

Yalova'da da kömür yakıtlı termik santralin varlığı çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyecektir.

Depremselliği yüksek bölgede, deniz alanları doldurularak tersaneler kurulmuş olması da yaşanan depremden ders alınmadığının bir diğer göstergesi olarak görünmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesinden muaf tutularak başlanan, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu inşaatı, ekolojik, tarihi, kültürel pek çok soruna yol açmıştır.

İleride stratejik önemi iyice ortaya çıkacak verimli tarım toprakları sermayenin doymak bilmez kar hırsına kurban edilmektedir.

Orman alanlarında, yerleşim alanlarının yakınında plansız, her isteyene ruhsat verilmesiyle açılan taş ocakları, ülkemizde ve Yalova’da ekolojik yıkım haline gelmiştir.

İznik Gölü koruma havzasının bir kısmı Yalova sınırlarında kalmaktadır. İznik Gölü, uluslararası sulak alan, doğal SİT alanı, su toplama ve işletme havzası statüsüne sahip, önemli bir kuş alanı ve nesli tehlikede bazı türlerin yaşam alanıdır.

Ancak bugün bu havzanın da can çekiştiği bilimsel raporlarla sabittir.

Bütün bu doğa yıkımının, talan ve peşkeşinin nedeni, sermayenin sınırsız kar ihtirası ve siyasetçilerin buna göz yummasıdır.

Çevre ve ekolojik yangının tüm ülkemizi sardığı, böyle bir ortamda insanlar toprağını, suyunu, havasını, ormanını, kısacası yaşam alanını koruma mücadelesi vermek durumundadır.

Bu kötü gidişe son verilmezse parçası olduğumuz doğa, insan eliyle, şirketler eliyle yok edildiğinde insanlığın da var olabilmesi mümkün olmayacaktır.

TBB Çevre Komisyonu, olabildiğince olağan toplantılarını, sorunların yakıcı hale geldiği bölgelerde yapmaya çalışmaktadır.

Bugün de Yalova'da yaptığımız incelemeler bir kez daha göstermiştir ki, siyasi karar vericilerin vurdumduymazlığı, kayıtsızlığı, yatırımcılarla iş birliği yağma ve talanı daha da artırmıştır.

Bu durum yerelde, ülkede ve küresel ölçekte yaşam mücadelesi yapanların, mücadele, azim ve kararlılığını etkilemeyecektir.

Tüm çabamız, çocuklarımızdan ödünç aldığımız Dünya'yı, onlara, yaşanabilir olarak teslim etmektir.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu     Yalova Barosu       Yalova Platformu