TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DÜNYA ADALET PROJESİ’NİN (WJP) STRATEJİK ORTAĞI OLDU

5268
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DÜNYA ADALET PROJESİ’NİN (WJP) STRATEJİK ORTAĞI OLDU

Türkiye Barolar Birliği, dünya çapında hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi amacıyla çalışan, bağımsız ve disiplinler arası bir organizasyon olan Dünya Adalet Projesi’nin (The World Justice Project - WJP) stratejik ortağı oldu.

2006 yılında, hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi için çalışan tüm kurumların işbirliğine açık olarak kurulan Dünya Adalet Projesi (WJP), araştırma programları, sağladığı burslar ve her yıl düzenlediği hukukun üstünlüğü endeksi ile dünya çapında hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi ve yönetim reformlarının gerçekleştirilmesi hususlarında uluslararası topluma veri sağlamaktadır.

Türkiye Barolar Birliği’nin stratejik ortak olarak çalışmalara katılımı Dünya Adalet Projesi (WJP) tarafından tüm dünyaya duyurulmuş olup detaylı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://worldjusticeproject.org/blog/wjp-welcomes-union-turkish-bars-new-strategic-partner

Linkteki metnin çevirisi için tıklayınız