TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM PLATFORMU HİZMETE AÇILMIŞTIR

7869

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ana faydalanıcısı olduğu, İsveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanlığı’nın proje ortağı olarak katıldığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı tarafından yürütülen “Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Faz II” (ILAP) kapsamında hazırlanan Türkiye Barolar Birliği Eğitim Platformu hizmete açılmıştır. Platforma https://lms.barobirlik.org.tr/ bağlantısından giriş yapılabilmektedir.

Platform’un temel amacı, başta mesleğe yeni katılan stajyer avukatlar olmak üzere avukatlara yönelik daha etkili ve kapsayıcı bir eğitim yaklaşımı geliştirmektir. Eğitim Platformu, kitlesel olarak sunulan çevrim içi eğitimlerle, daha fazla katılımcının aynı eğitimi farklı zaman ve mekanlarda esnek ve asenkron olarak almasını sağlamaktadır.

Platform üzerinde bulunan her bir ders kapsamında eğitimleri başarı ile tamamlayan avukatlar, Sertifika almaya hak kazanacaktır. Sertifikalar sistem üzerinden katılımcıya ve derse özel olarak üretilmektedir. TBB Yönetim Kurulunca her bir modülün 2 saatlik eğitime denk geldiği belirlenmiş olup, Baro Yönetim Kurulları uygun bulmaları halinde sistem üzerinden alınan Sertifikaları staj eğitiminin gereği olan eğitim saatlerine denk şekilde kabul edebilecektir.

Eğitim içerikleri ve staj eğitim denklikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- İnsan Haklarının Temelleri – (10 saatlik eğitime denk),

2- Avukatlık Meslek Nosyonu – (8 saatlik eğitime denk),

3-Avukatlar için Pratik E- Uygulamalar – (10 saatlik eğitime denk),

4- Uygulamada Etkin Müdafilik – (12 saatlik eğitime denk),

5- Avukatlar İçin Temel Muhasebe, Finansal Okur Yazarlık ve Temel Büro Yönetimi – (6 saatlik eğitime denk),

Yukarıda belirtilen beş temel konuda eğitim ile hizmete açılan Platform için eğitim içeriklerine dair çalışmalar devam etmektedir. İlerleyen dönemlerde farklı konularda eğitimlerin de Platform üzerinden sunulması planlanmaktadır.

Stajyer avukat ve avukat meslektaşlarımızın bu sistemi kolay kullanmalarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan dijital kullanım kılavuzuna, http://www.tbbegitim.com/dokuman/Egitim_Platformu_Kullanim_Kilavuzu.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.