TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, HUKUK OKUR YAZARLIĞI PROJESİ'NE BAŞLIYOR!

10203
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, HUKUK OKUR YAZARLIĞI PROJESİ'NE BAŞLIYOR!

Yapılacak proje, Türkiye Barolar Birliği, projenin birlikte gerçekleştirileceği il baroları ve proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla yapılacaktır.

Hukuk Okur Yazarlığı Projesi; oluşturulan programlar çerçevesinde halka, temel hukuk bilgilerini ve temel haklarını, konu paylaşımı ile aktarılan bir program olup amaçları aşağıdaki gibidir:

1) Toplumda hukukun üstünlüğüne ve hak arama bilincinin yerleştirilmesine aydın hukukçu kimliğimiz ile katkıda bulunmak,

2) Temel hukuk bilgileri ve haklar konusunda vatandaşları bilgilendirmek, bireyleri bilinçlendirmek, hak arama özgürlüğünün işler hale gelmesine ve gelişmesine katkı sağlamak,

3) Avukatlık mesleğinin, savunma kurumunun gelişmesine, avukatsız savunma olmayacağının kavranmasına ve mesleğin saygınlığının artmasına katkı sunmak, adalete erişim için ekonomik durumu olmayanlara Adli Yardım Kurumu konusunda bilgilendirme yapmak,

4) Temel hukuk bilgilerinin anlatımı için kent konseyleri, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla birlikte kamuoyuna yönelik seminerler, bilgilendirme toplantıları yapmak.

Detaylı bilgi için; http://www.tbbhukukokuryazarligi.com