TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI MERKEZİ AİHM KARARLARININ İCRASI RAPORU

1705

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ 1 Nisan 2022 tarihinde basını bilgilendirirken AİHM’nin verdiği kararlardan bugüne kadar Türkiye açısından Bakanlar Komitesi’ne 4 bin 256 kesinleşmiş karar gittiğini, bunlardan 3 bin 745'nin AİHM kararlarına uygun şekilde icra edildiğinin kabul edildiğini, geriye kalan 511 dosyanın denetleme sürecinde olduğunu açıklamış ve devamında Türkiye’nin aleyhine verilen AİHM kararlarının %87,99'unun yerine getirildiğini ifade etmiştir.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu 2 Nisan 2022 tarihli toplantısında AİHM tarafından Türkiye hakkında verilen kararların icrası aşamasında içinde bulunulan durumun tespitine karar vermiştir.

Bu amaçla TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Serkan Cengiz tarafından hazırlanan, diğer Kurul üyelerinden Av. Rıza Türmen, Prof. Dr. Ece Göztepe ve Doç. Dr. Ulaş Karan katkı sundukları ‘TüRKİYE öZELİNDE AİHM KARARLARININ İCRASI’ başlıklı raporu meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği

Raporu görüntülemek için tıklayınız