TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI MERKEZİ AİHM KARARLARININ İCRASI RAPORU

2045

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ 1 Nisan 2022 tarihinde basını bilgilendirirken AİHM’nin verdiği kararlardan bugüne kadar TÜRKİYE açısından Bakanlar Komitesi’ne 4 bin 256 kesinleşmiş karar gittiğini, bunlardan 3 bin 745'nin AİHM kararlarına uygun şekilde icra edildiğinin kabul edildiğini, geriye kalan 511 dosyanın denetleme sürecinde olduğunu açıklamış ve devamında TÜRKİYE’nin aleyhine verilen AİHM kararlarının %87,99'unun yerine getirildiğini ifade etmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu 2 Nisan 2022 tarihli toplantısında AİHM tarafından TÜRKİYE hakkında verilen kararların icrası aşamasında içinde bulunulan durumun tespitine karar vermiştir.

Bu amaçla TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Serkan Cengiz tarafından hazırlanan, diğer Kurul üyelerinden Av. Rıza Türmen, Prof. Dr. Ece Göztepe ve Doç. Dr. Ulaş Karan katkı sundukları ‘TÜRKİYE öZELİNDE AİHM KARARLARININ İCRASI’ başlıklı raporu meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Raporu görüntülemek için tıklayınız