TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI MERKEZİ BÖLGE TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5706
A

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Trabzon, Mersin ve Van barolarından temsilcilerinin katılımıyla insan hakları bölge temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde; TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Serhan Özbek’in açış konuşması ve TBB Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. İzzet Varan’ın bilgilendirmeleri ile başlayan toplantıda, baroların insan hakları yapılanmalarına ilişkin sorunlar, gereksinimler ve bu yapıların güçlendirilmelerine ilişkin öneriler görüşüldü. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Projesi’nin (İHİRAP) tanıtımı için bölge toplantılarının planlanmasına ve toplantıya katılan barolar tarafından koordine edilmesine karar verildi.

Toplantıya katılan temsilciler, insan hakkı ihlalleri ile etkin mücadelenin evrensel boyutları ve kurumsal sorumluluklar üzerinde durdular. Bu bağlamda, Türkiye’de kadın kimliğine ve bedenine sıklıkla yönelen saldırıların bir başka ülkedeki örneği olan “İran’da tecavüz girişiminden korunmak için intihar eden Farinaz Hasrawani” olayı üzerinde duruldu. Bir dayanışma göstergesi olarak, olayla ilgili sorumluların yargılanmasını isteyen Mahabad halkına yönelen saldırıların kınanmasına karar verildi.

Toplantı, baroların insan hakları yapılanmalarının ve çalışmalarının zaman yitirmeksizin güçlendirilip yaygınlaştırılması doğrultusundaki dileklerle sona erdi.