TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI MERKEZİ İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARINA İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞINA BAŞVURMUŞTUR

1664

06.02.2023 günü gerçekleşen deprem felaketinin ardından, depremin meydana geldiği bazı şehirlerde yaşandığı ileri sürülen yağma ve hırsızlık olayları sonrası işkence görüntüleri ile yine bu şehirlerde cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik işkence görüntüleri mutlak yasak olan işkence yasağına aykırı olmakla birlikte, son günlerde yeniden işkence ve kötü muamele iddiaları gündeme gelmeye başlamıştır.

Anayasa’nın 17. maddesi devlete, kişilerin işkence ve eziyete ya da insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza veya muameleye maruz bırakılmalarını engelleyecek tedbirler alma görevi yüklemektedir.

Devletin yetki alanında bulunan tüm bireylerin yaşam hakkını, gerek kamusal makamların ve diğer bireylerin gerekse kişinin kendisinin veya diğer kişilerin eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı koruma yükümlülüğü bulunduğundan, işkence ve kötü muamele iddiaları hakkında, ilgili kamu görevlileri ve onlarla birlikte hareket eden kişiler, ayrıca linç girişiminde bulunan şüpheliler hakkında gereğinin yapılması talebimiz Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak iletilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği
İnsan Hakları Merkezi

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı için tıklayınız