Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Mülteci Hakları Çalışma Grubu Toplantısı

6330
A

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Mülteci Hakları Çalışma Grubu Toplantısı 5 Mart 2016 tarihinde Barolar Birliği'nde gerçekleştirildi.

TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve Mülteci Hakları Çalışma Grubu Başkanı Av. Uğur Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden de katılım sağlandı.

Mültecilerin adli yardımda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü Murat Yalkın Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İsveç Krallığı tarafından ortaklaşa geliştirilen, "Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi" hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Projenin uzmanları Mark Aiken, Ardahan Şenyuva da adli yardım uygulamaları hakkında katılımcılardan bilgi aldılar.