TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI MERKEZİ UZMAN EĞİTİCİLER PROGRAMI BAŞLADI

5340
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI MERKEZİ UZMAN EĞİTİCİLER PROGRAMI BAŞLADI

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, insan hakları alanında eğitici olarak görev yapacak avukatlar için eğitim programlarına başladı. Dört etap halinde düzenlenecek eğitimlerin ilki 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

10 barodan avukatların katılımı ile gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Yrd. Doç. Dr Erdem İlker Mutlu, Av. Münci Özmen, Av. Aslıhan Özdemir ve Anayasa Mahkemesi Başraportörü Murat Azaklı tarafından, temel hak ve özgürlükler, sınırlandırılması ve ölçülülük ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında ulusal ve uluslararası mekanizmalar (Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği) ve AİHM'e ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulü konularında eğitim verildi.