TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI MERKEZİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3868

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Toplantısı 28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; TBB Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. Eyyüp Sabri Çepik, İHM Başkanı Av. İzzet Varan ile Yürütme Kurulu üyeleri Av. Zeki Ekmen, Av. Nuriye Kadan, Av. Uğur Altun, Av. Nurhan Ünal, Av. Yasemen Öztürkcan, Av. M. Kemal Karahan, Av. Hikmet Delebe, Av. Ayşegül Bedia Tansen, Av. Münci Özmen, Av. Gonca Özmumcu, Av. Özge Görel katıldı.

TBB Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. Eyyüp Sabri Çepik’in açıklamaları, bilgilendirmeleri ve değerlendirmeleri ile başlayan toplantıda, çalışma gruplarının faaliyetleri hakkında bilgi edinilerek 10 Aralık etkinlikleri değerlendirildi.