Türkiye Barolar Birliği İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu Üye Seçim Kurulu Tutanağı

698

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ GENEL KURULU ÜYE

SEÇİM KURULU TUTANAĞI

 

 

 

SEÇİM TARİHİ

23 Eylül 2023

SEÇİM YERİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

AVUKAT ÖZDEMİR ÖZOK KONGRE MERKEZİ

 

 

Listede Kayıtlı Seçmen Sayısı

83

Oy Kullanan Seçmen Sayısı

75

Sandıktan Çıkan Zarf Sayısı

75

Geçerli Oy Sayısı

75

Geçersiz Oy Sayısı

-

 

ADAYLARIN ALDIĞI OY SAYISI

 

SIRA

ADI

SOYADI

ALDIĞI OY SAYISI

  1.  

Av.Egemen  

Gürcün

17

  1.  

Av.Emrah

Köklü

15

  1.  

Av.Mustafa

Deniz

13

  1.  

Av.Murat

Boz

11

 

 

Sandık Kurulu tarafından Saat 08:55’de boş olduğu görülerek mühürlenen sandık Saat 09:00 itibariyle ilan edilmiş seçmen listesinde adı bulunanların oy kullanmasına açıldı. Saat 17:00 itibariyle ilan edilen yasal süre dolmuş olduğundan hazırda bulunanların huzurunda mührün sağlam olduğu gösterilerek mühür kırılarak sandık açıldı. Oylar kapalı zarftayken sayıldı. Oy kullanan kişi sayısı ile oy zarflarının aynı olduğu görüldü. Zarflar tek tek açılarak oy pusulaları yüksek sesle okundu. Adayların almış olduğu oylar en çok oy alandan başlamak suretiyle yukarıda bulunan tabloda isimlerinin karşısına işlendi.  Eşit oy alan iki adayın Türkiye Barolar Birliği arşivinde mevcut sicil dosyası incelendi. Av.Murat Boz’un Avukatlık Ruhsatnamesi tarihinin 02.01.1991; Av.Fatih Sevim’in Avukatlık Ruhsatnamesi tarihinin 20.12.2002 olduğu görüldü. 08.08.2023 tarihli Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı kararının 18 inci maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğini temsilen İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu 4 üncü üyesi olarak Av.Murat Boz’un seçildiği tespit edildi. Sayılan oylar boş çuvala konularak ağzı mühürlendi. Yapacak başkaca bir işlem kalmadığından Sandık Kurulu tarafından Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanına sunulmak üzere iş bu tutanak üç (3) nüsha hazırlanarak imza altına alındı. 23.09.2023

 

 

Başkan

Av.Ramazan Erhan TOPRAK

(İmza)

Başkan Yardımcısı

Av.Seray ŞENFER

(İmza) 

Üye

Necati KAYA

(İmza)

 

 

Üye

Figen KALENDER

(İmza)

Üye

Oya UYGUR IŞIK

(İmza)