TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KARAMAN'DAKİ İSTİSMAR DAVASINA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

4512
A

Türkiye Barolar Birliği, Karaman'daki korkunç istismar olayının yarın başlayacak davasına mağdur çocukların yanında katılmak üzere harekete geçti. TBB tarafından Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan davaya katılma dilekçesinde, mağdur çocuklar ile yakınlarının vahim olaydan zarar gördüğü vurgulanarak sağlık tedbiri uygulanmasının sağlanması talep edildi.

Dilekçede Türkiye Barolar Birliği'nin, barolar eliyle istismar ve ihmale uğrayan çocuklara temsil dahil her türlü hukuki yardımı sağladığı belirtilerek, davaya katılma talebi gerekçesi olarak Avukatlık Kanunu'nun, "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak" maddesi gösterildi.

SAĞLIK TEDBİRİ UYGULANMALI

Sanığın eylemlerinin çocuğa kötü muamelenin ve çocuğun istismarının en vahim örneğini teşkil ettiğine dikkat çekilen dilekçede şöyle denildi:

"Anılan eylemlerden mağdur çocukların hatta aile ve yakınlarının çok ciddi zarar gördüğü açık olduğundan; mağdur çocuklara 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca , 'çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna ilişkin sağlık tedbiri' uygulanmasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması zaman geçirilmeden gerçekleştirilmelidir."

"SİSTEMSİZLİĞE ÇARE BULMAMIZ GEREKİYOR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, asıl meselenin istismara davetiye çıkartacak nitelikteki sistemsizliğin engellenmesi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Öncelikle taşımalı eğitimin kaldırılması nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde öğrenim gören 8-15 yaş arası öğrencilerin abi-abla gözetiminde, denetimden uzak bir evde toplu halde barındırılmasının yol açtığı istismar ortamının araştırılması gerekiyor. Bunun için Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak bilimsel bir çalışmanın içerisindeyiz. Ayrıca TBB öncülüğünde Kasım ayında çok sayıda sivil toplum örgütüyle birlikte bu konunun da ele alınacağı uluslararası bir kongre düzenleyeceğiz. Tek tek sinekleri öldürmeye çabalamanın ötesinde değil bataklığı kurutmak, istismara yol açan sistemsizliğe çare bulmamız gerekiyor."