TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, KONYA BAROSU BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YANINDADIR

2659

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ali Bayram ve Av. Ramazan Erhan Toprak; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma amaçlı inceleme başlatılan Konya Barosu Başkanı Av. Oktay Unkur ve Yönetim Kurulu üyelerine destek amacıyla Konya’daydı.

CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin saygınlığına uygun bir seviyeye getirilmesi ve KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine yönelik talep doğrultusunda CMK Otomatik Atama Sisteminin, şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar istisna olmak üzere 24 saat kapatılması kararı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Konya Barosu yönetim kurulu, TBB heyeti ile birlikte ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Birlik Başkanı Sağkan, geçtiğimiz günlerde baroların CMK ücretlerinin bu mesleğin onuruna hatta insan onuruna yaraşır düzeyde olmadığı ve Anayasa’ya aykırı olarak angarya düzeyinde kaldığı gerekçesiyle Anayasa’dan kaynaklanan demokratik haklarını kullandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu kapsamda yapılan demokratik hak kullanımı, sadece avukatlar için değil, savunma hakkından etkin bir şekilde yararlanılabilmesi bakımından yurttaşlarımız için de ortaya konulmuştur.

Avukatlık Kanunu’nun 96. maddesi, barolarımıza mesleğin onurunu her türlü organa karşı korumak sorumluluğunu vermiştir. Barolarımızın bu sorumluluk çerçevesinde demokratik haklarını kullandıkları zaman dilimindeki CMK ücretlerinin, bu mesleğin onuruyla da insan onuruyla da bağdaşır hiçbir tarafı yoktur.

Biz Avukatlık Kanunu’nun 96. maddesi kapsamında ‘mesleğin onurunu her türlü organa karşı korumak’ görevimizi yargı organlarının işlemlerine karşı yerine getirmek zorunda kalmayı hiç arzu etmezdik. Bizler bugüne kadar hakimlerin ve savcıların, adliye çalışanlarının, adliye içerisinde beraber çalıştığımız kolluk görevlilerinin özlük hakları sorunlarını hiçbir zaman kendi sorunlarımız dışında görmedik. Biz, yargı camiasını her türlü olumsuzluğa rağmen her zaman bir bütün olarak gören, onun bütün unsurlarının haklarını savunan meslek örgütleriyiz. Ancak avukatların hakları söz konusu olduğunda diğer unsurların aynı hassasiyeti göstermediğini, hatta bu uygulamada olduğu gibi hukuksuz uygulamalara tevessül edildiğini görüyoruz.

Baromuzun yaptığı tek şey meslektaşlarımızın onurunu korumaktır ve bu da kanunen kendisine verilmiş bir görevdir. Biz Avukatlık Kanunu’ndan aldığımız görev ve sorumluluk gereğince CMK ücretleri bu mesleğin onuruna yaraşır bir seviyeye gelinceye, kamu hizmeti boyutu sebebiyle vergiden tamamen muaf tutuluncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ne bir soruşturma ne de başka bir baskı bizi korkutamaz, kimse haksız ve hukuksuz soruşturma süreçleriyle biat etmemizi, itaat etmemizi beklemesin.”

UNKUR: “YASALARIN VERDİĞİ GöREV çERçEVESİNDE ALDIĞIMIZ VE UYGULADIĞIMIZ KARARIN SONUçLARINA HAZIRIZ”

Konya Barosu Başkanı Av. Oktay Unkur da açıklamasında Baro Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın yasal dayanaklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağını öngören ve angaryayı yasaklayan Anayasamızın 18.maddesi hükmü başta olmak üzere, bu karara imza atan diğer barolar ile birlikte mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruma görevini ve sorumluluğunu yerine getirerek; yargı bütünlüğü içerisinde yargının birliğine ve bağımsızlığına hizmet etmek, yurttaşın daha kaliteli ve nitelikli CMK hizmeti almasını sağlamak amacıyla bu karar alınmış ve uygulanmıştır. Avukatların ve onların meslek örgütü olan Baroların, reva görülen bu düşük ücretleri ve kamu hizmeti olan CMK hizmetlerinden yüksek oranda vergi alınmasını kabul etmesi mümkün değildir.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik incelemeyi asla kabul etmiyoruz. Yasaların tarafımıza verdiği yetki ve görev çerçevesinde aldığımız ve uyguladığımız kararın, oluşabilecek tüm sonuçlarına hazır olduğumuzu açık bir şekilde ifade ediyoruz. Haklı ve hukuka uygun olduğuna emin olduğumuz kararımız sebebiyle başlatılan soruşturma amaçlı inceleme çerçevesinde savcılığa beyan veya belge sunmayı da reddediyoruz.”


VİDEOYU GöRüNTüLEMEK İçİN TIKLAYINIZ


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle