TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINA YEŞİL PASAPORT MEKTUBU

12225

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), avukatlara pek çok ülkeye girişte vize muafiyeti sağlayan hususi damgalı pasaportun bir hak olarak tanınması için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na birer yazı gönderdi.

TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu imzasıyla gönderilen yazıda, avukatlık mesleğinin önemine, özelliğine ve kamusal yönüne dikkat çekilerek Anayasa Mahkemesi kararına atıfta bulunuldu:

“Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan ‘bağımsız yargı’, yargının olmazsa olmaz koşulu olan ‘savunma’ ile birlikte anlam kazanır. Savunma, ‘sav-savunma-karar’ üçgeninden oluşan yargının vazgeçilmez ögesidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir. Avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının gereğidir.”

Avukatı, “yargının kurucu unsurlarından biri olan bağımsız savunmayı temsil eder” ibaresiyle tanımlayan Avukatlık Kanunu’na da atıf yapılan yazıda şöyle denildi:

“Avukatlık Kanunu’nun 57. maddesinde; ‘Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır’ şeklindeki düzenleme ile avukatın yargının kurucu unsuru olduğu vurgulanmıştır.

Şu halde; avukatların, belirli bir kıdeme ulaştıklarında hakim ve Cumhuriyet savcıları gibi hususi damgalı pasaport edinme hakkına sahip olmaları gerektiği düşünülmektedir.

Kaldı ki; uluslararası kurallar da avukatlara mesleklerini icra ederken devletin tüm kurumlarının destek vermesi gerektiğinden söz etmektedir.”

“Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler”e de değinilen yazıda, “Hükümetler avukatların, yurt içinde ve yurt dışında serbestçe seyahat etme ve müvekkilleriyle görüşebilmelerini sağlar” kuralına dikkat çekilerek, “Pek çok ülkeye girişte vize muafiyeti sağlayan hususi damgalı pasaportun avukatlara bir hak olarak tanınması konuya dair uluslararası kurallara da uygun olacaktır” denildi.