TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN AMERİKAN BAROLAR BİRLİĞİ’NE ZİYARET

6959
A

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Amerikan Barolar Birliği (ABA) davetlisi olarak 11-14 Mart 2014 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington D.C. ve New York şehirlerinde çeşitli temaslarda bulunmuş, bu çalışma ziyaretinde kendisine Genel Sekreter Av. İ. Güneş Gürseler, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Necdet Basa ve TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Danışma Kurulu üyesi Av. Ümit Hergüner eşlik etmiştir.

Amerikan Barolar Birliği yöneticileri ve avukatların yanında, ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court) yargıçları, Adalet Bakanlığı yetkilileri, hukuk ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılarda; ülkemizde avukatlık mesleğinin ve hukuk eğitiminin içinde bulunduğu sorunlar ile genel olarak her iki ülkenin yargı sistemleri değerlendirilmiş; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hakları, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi konularda ortak değerlendirmeler yapılmıştır.

Başta Amerikan Barolar Birliği olmak üzere diğer kurumlarla ülkemizde avukatlık mesleğinin gelişimi, hukuk eğitimi, hukuk fakültelerinin akreditasyonu, hukukun üstünlüğü gibi konularda ortak çalışmalarda bulunma kararları alınmıştır.

GÖRÜŞMEDE BULUNULANLAR

  1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ SAYIN NAMIK TAN
  2. AMERİKAN BAROLAR BİRLİĞİ
  3. ABD YÜKSEK MAHKEMESİ YARGIÇLARI
  4. ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
  5. INTERNATIONAL LAW INSTITUTE
  6. TURKISH CULTURAL FOUNDATION
  7. TURKISH COALITION OF AMERICA
  8. AMERICAN TURKISH COUNCIL