TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA

8292
A

Türkiye Barolar Birliği, eşi serbest çalışan uzman doktorların eş durumundan tayin olabilmelerinin önünü kapatan yönetmelik değişikliğini yargıya taşıdı. 4 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’ni değiştiren düzenleme, eşi uzman doktor olan avukatları da yakından ilgilendiriyor.

Barolar Birliği, söz konusu değişikliğin, anayasal güvence altında bulunan “ailenin korunması ve çocuk hakları”na ilişkin 41. maddesi ile “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu.

Dava dilekçesinde; avukatların, uzman doktor olan eşleri ile "aile birliği kurmalarının” hayatları boyunca süresiz bir şekilde engellendiği ve Anayasa’da da kutsal sayılan aile birliklerinin dağıtılarak tamamen zedelendiği ileri sürüldü. Tayinlerin eşlerin mesleğine göre yapılması ile ayrımcılık yapıldığına da dikkat çekilen dilekçede şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığı getirdiği düzenleme ile eşitlik ilkesine aykırı olarak, babası veya annesi serbest çalışan çocukların aile birliğini kurmalarını engellemektedir. Oysaki devletin aile birliğinin sağlanması, ailenin huzur ve refahı için gerekli tüm düzenlemeleri yaparak tedbir alması Anayasa’dan kaynaklı bir görevidir. Düzenleme sözü edilen anayasal görevin ifasını olanaksız hale getirdiği gibi aynı statüye sahip bakanlık personeli arasında eşitsizlik yaratmaktadır.”

Dava dilekçesi için tıklayınız