Türkiye Barolar Birliği’nden Türk Tabipleri Birliği’ne ziyaret

1271

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Türk Tabipleri Birliği’ne bir nezaket ziyaretinde bulunarak Merkez Konseyi Başkanı Dr. R. Şebnem Korur Fincancı ile Genel Sekreter Dr. Vedat Bulut ile görüştüler.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle