TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ KURULU TOPLANDI

5460
A

Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan Tahkim Merkezi Kurulu, 17 Mart 2015 tarihinde toplanarak görev paylaşımı yaptı.

Türkiye Barolar Birliği’nde gerçekleştirilen toplantıda; Tahkim Merkezi Başkanlığına Av. Serhat Eskiyörük, Başkan Yardımcılığına Av. Bennar Balkaya, Genel Sekreterliğe Av. Çağrı Yücel seçildi.

Hakem olarak görev yapmak isteyen avukatlar; yaptıkları çalışmalar, katıldıkları meslek içi eğitimler ve varsa yayınlarını da içeren özgeçmişleri ile TBB Tahkim Merkezi Kurulu’na başvuru yapabilecekler.

Kurul’un aldığı kararla; avukatlar ve müvekkilleri arasındaki ücret sorunları da yargı yoluna başvurmadan TBB Tahkim Merkezi tarafından çözüme ulaştırılabilecek.