TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM YÜRÜTME KURULU DUYURUSU

11353

(Avukatlık ücret Sözleşmesinde Yer Alması önerilen Tahkim Maddesi)

“…Taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesi ile ilgili, bağlantılı veya diğer hukuki ilişkilerden doğan tüm uyuşmazlıklar, TBB Tahkim Merkezi Yönergesi hükümleri uyarınca tahkim yolu ile kesin olarak çözümlenecektir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çıkması halinde TBB Tahkim Yönergesi hükümleri uyarınca Tahkim Yürütme Kurulu yetkilidir…”

Tahkim Merkezi Web Sitesi : http://tahkim.barobirlik.org.tr