TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN AVUKAT ATİLA SAV ADINA DÜZENLENEN “HUKUK MAKALELERİ” VE “TİYATRO YAZILARI” YARIŞMALARI SONUÇLANDI

2899

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun kararıyla, Birliğimizin Kurucu Genel Sekreteri ve 1980-1983 dönemi Başkanı Avukat Atila Sav’ın adını yaşatmak amacıyla düzenlenen iki ayrı yarışmada dereceye girenler belirlendi.

TBB AVUKAT ATİLA SAV HUKUK MAKALESİ YARIŞMASI

TBB Avukat Atila Sav Hukuk Makalesi Yarışması’na 90 makale katılmıştır.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. ünsal Toker, Av. Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu, Av. Mustafa Kemal Hakimoğlu, Av. Yaşar çatak ve Av. Prof. Dr. Necdet Basa’dan oluşan Seçici Kurul üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye girenler şöyle olmuştur: 

BİRİNCİLİK öDüLü:

Av. Ahmet Haşim Alagüney – Eskişehir Barosu
(Yapay Zekâ çağında Avukatın Rolü)

 

İKİNCİLİK öDüLü:

Stj. Av. Hüseyin Yunus – Hatay Barosu
(Kolluk Faaliyetlerinde Drone Kullanımının Anayasaya Uygunluk Bağlamında İncelenmesi)

 

üçüNCüLüK öDüLü: Eşit puan alan iki makale üçüncülük ödülüne değer bulunmuştur.

Av. Suna Nur Akbaş – İstanbul 1 Nolu Barosu
(Bireyden Bütüne İklim üzerine Bir Hak Savunusu)

Av. Edanur Mutlu – Erzurum Barosu
(ölümü Doğurmak: Maternal Filisid)

 


 

AVUKAT ATİLA SAV TİYATRO YAZILARI YARIŞMASI

Avukat Atila Sav Tiyatro Yazıları Yarışması’na 42 yazı katılmıştır.

TÜRKİYE Barolar Birliği’ni temsilen Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin özbek, çağdaş Sanatlar Vakfı’nı (çAĞSAV) temsilen eleştirmen, oyun yazarı ve öğretim görevlisi Gülşen Karakadıoğlu ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Başkanı eleştirmen ve yazar Ragıp Ertuğrul’dan oluşan Seçici Kurul üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye girenler şöyle olmuştur:  

BİRİNCİLİK öDüLü:

Serkan Türkdoğru
(Toplumun Hukuk Kurallarını Benimsemesinde Tiyatronun Rolü: Antik Yunan Tiyatrosu örneği)

 

İKİNCİLİK öDüLü:

Cem Arslan
(Bilimler ve Sanatların Ortaklıkları ve Dertleri)

 

üçüNCüLüK öDüLü:

Ensar Kuru
(Largo Desolato Oyunu üzerinden Temel Hak ve özgürlükleri Yeniden Düşünmek)