TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN DEPREMDE ZARAR GÖREN MESLEKTAŞLARIMIZIN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK TALEPLERİMİZ BAŞTA ADALET BAKANLIĞI OLMAK ÜZERE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA YAZILI OLARAK İLETİLMİŞTİR

2308

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) tarafından depremde zarar gören meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik taleplerimiz başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak iletilmiştir

Adalet Bakanlığı’na iletilen yazılarda, deprem felaketinden etkilenen tüm illerimizde;

*Geriye dönük olarak birikmiş Adli Yardım ücreti alacaklarının ödenmesi,

*Birikmiş CMK ücreti alacakları ile doğmuş beraat vekalet ücreti alacaklarının ödenmesi, ödemede yasal prosedür uygulanmaksızın gerekli kolaylığın sağlanması.

*Meslektaşlarımızın kamu kurumlarından almaya hak kazandıkları vekalet ücreti alacaklarının gecikmeksizin ödenmesi,

* Depremden zarar gören illerdeki meslektaşlarımızdan talep edenlerin kamuda avukat olarak görev alabilmeleri ve avukatlıktan hakimliğe geçiş kriterleri çerçevesinde sınavsız olarak hakim savcı yardımcılığı kadrolarına atanmaları için yasal düzenleme yapılması,

* 3 yıl süreyle mesleğe yeni başlayacak meslektaşlarımızdan ruhsat harcı alınmaması,

*Başka barolara nakil yaptıranlar da dahil olmak üzere avukat stajyerlerine staj süreleri boyunca, avukatlara 3 yıl süreyle aylık ödeme için düzenleme yapılması,  

*Deprem felaketi nedeniyle ülkemiz genelinde duruşmalarda yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi ve hak kayıplarının doğmaması için UYAP e-duruşma sisteminin tüm ülkede yaygınlaştırılarak uygulanması, taleplerin kabulü konusunda mahkemelerce gerekli hassasiyetin gösterilmesi için uyarı yapılması talep edilmiştir.

 

Ayrıca;

*Enkaz ve hasar tespit işlemlerinde harç ve gider alınmaması da talepler arasında yer almıştır.

 

Deprem felaketinden etkilenen illerimizdeki meslektaşlarımız ile deprem sebebiyle naklini başka bir baroya alan meslektaşlarımızla ilgili olarak; 

*çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı yazılarak Bağ-Kur ve SGK prim borçları ile cezalarının sosyal haklarına halel gelmeksizin silinmesi ve çalışmaya başlayacakları tarihten itibaren 3 yıl süreyle prim ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmaları,

*Maliye Bakanlığına yazı yazılarak her türlü vergi borçları ile cezalarının silinmesi ve çalışmaya başlayacakları tarihten itibaren 3 yıl süreyle vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmaları talep edilmiştir.

 

Aynı amaç çerçevesinde;

 

*Başta TÜRKİYE Belediyeler Birliği olmak üzere tüm İl ve İlçe Belediyelerine yazı yazılarak yaklaşık on bin meslektaşımızın evini, işini/işyerini kaybetmiş olmasının göz önüne alınarak her bir belediyenin deprem bölgesindeki meslektaşlarımızdan en az birinin bünyelerinde istihdam edilmesi hususu takdirlerine sunulmuştur.

*TÜRKİYE Noterler Birliğine yazı yazılarak yaklaşık on bin meslektaşımızın evini, işini/işyerini kaybetmiş olmasının göz önüne alınarak Noter Odalarına tavsiye niteliğinde yazı yazılarak deprem bölgesindeki meslektaşlarımızdan en az birinin üyeleri bulunan noterliklerde istihdam edilmesi hususu takdirlerine sunulmuştur.

*Vakıfbank A. Ş. Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak Adliye Hizmetlerinde meslektaşlarımız tarafından bankalarının hizmetlerinin kullanılıyor olması nedeniyle öncelikle deprem felaketinden etkilenen illerimizdeki meslektaşlarımız için promosyon çalışması yapılması istenmiştir.