TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, ULUSLARARASI PROJELERLE ŞİDDET MAĞDURUNUN YANINDA

1965

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), ortağı olduğu uluslararası projelerle, başta kadınlar olmak üzere şiddet mağdurlarının adalete erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyor.

Bu kapsamda, şiddet mağdurlarının nitelikli hukuki destek almalarını sağlamak amacıyla iki ayrı proje, TBB Başkan Yardımcısı Av. ünsal Toker'in koordinasyonunda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

TÜRKİYE’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi

Toplumda yoksulluk, ötekileştirme ve şiddete maruz kalma riski yüksek olan dezavantajlı grupların adalete erişiminin önündeki engelleri kaldırmak hedefi doğrultusunda, daha önce ilk aşaması tamamlanan “TÜRKİYE’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi”nin 2. Aşaması (ILAP Projesi) uygulamaya kondu.
Toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı geliştirilen bu proje için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), TÜRKİYE Barolar Birliği ve T.C. Adalet Bakanlığı; İsveç Büyükelçiliği ve İsveç Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile güçlerini birleştirdi.

ADALETE ERİŞİM İçİN ADLİ YARDIM

Kadınların güçlendirilmesini ve şiddete maruz kalan kişilere özgürlük verilmesini amaçlayan proje kapsamında, şiddet mağdurlarına yönelik özel adli yardım hizmetlerinin etkinliğini artıracak pilot uygulamalar geliştirildi.
Tüm proje faaliyetleri toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme amacıyla odaklanılan dört ana sonuca ulaşmak için kurgulandı.

ADLİ YARDIM İçİN BARO-STK İŞ BİRLİĞİ

Bu bileşenlerden ilki Türkiye’de adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları, avukatlar ve barolar arasındaki koordinasyonun artırılması olarak belirlendi. Mevcut durum analizi yapılarak, bölge toplantıları ve çalıştaylar başlatıldı.

7 PİLOT İLİN BAROLARINDA ŞİDDET öNLEME MERKEZLERİ

İkinci bileşen ile iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi ve bu kapsamda 7 pilot baro dahilinde Şiddet önleme Merkezleri’nin (ŞöM) oluşturulması amaçlandı. Şiddet önleme Merkezleri (ŞöM) için Antalya, Balıkesir Denizli, Mardin, Nevşehir, Rize ve Samsun olmak üzere 7 pilot baro belirlendi ve bu barolarda ŞöM’lerin kurulumu tamamlandı.

ADLİ YARDIM AVUKATLARINA EĞİTİM

Projeyi hedefe ulaştırmak için, ihtiyaca özel online eğitim programı aracılığıyla adli yardım hizmeti sunan avukatların kapasitesinin artırılması ve bu bileşen altında yer alan eğitim, raporlama, altyapı servisi gibi çalışmaların 2021’in sonuna kadar tamamlanması planladı.

FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI HEDEFİ

Bir başka bileşen de Türkiye’deki baroların, adli yardım hizmetlerine ilişkin performans kriterleri ve değerlendirme mekanizması ile, CMK avukatlarının görevlendirilmesine ilişkin otomasyon sistemiyle ilgili farkındalığın artırılmasının hedeflenmesi oldu.

Tüm pilot barolar için basılı görünürlük ve promosyon materyalleri ve bilgilendirici videolar dahil olmak üzere PR kampanyaları geliştirilmesi ve yürütülmesi planlandı.

Geniş bilgi için: https://www.ilaprojesi.org

Kadına Yönelik Şiddet Mağdurları için Kamu Hizmetlerine Erişimin ve Başvuru Kaynaklarının Geliştirilmesi

“Kadına Yönelik Şiddet Mağdurları için Kamu Hizmetlerine Erişimin ve Başvuru Kaynaklarının Geliştirilmesi” projesi ile kadına karşı şiddetle mücadele eden STK’ları adli yardım ve adalete erişim konularında desteklemek amaç edinildi.
Bu proje için de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), T.C. Adalet Bakanlığı, TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) iş birliğinde, kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek ve şiddet mağduru kadınlara destek olmak amacıyla dev bir ortaklık kurdu.

Uygulamaya konan projenin başlangıç hedefi, mağdurlara daha iyi danışmanlık ve koruma hizmetleri sağlamak amacıyla yerel mekanizmaları geliştirmeyi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi desteklemek olarak belirlendi.

Bu çerçevede TÜRKİYE’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi-2 kapsamında belirlenen 7 pilot baroda kurulan Şiddet önleme Merkezlerinin (ŞöM) desteklemesi amaçlandı.

Bu amaç doğrultusunda 7 pilot baroya kadına yönelik şiddet davalarının takibi ve koordinasyonu ve STK’larla iletişim ve iş birliğinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi için danışman desteği sağlanacak.

UNDP tarafından yarı zamanlı olarak görevlendirilecek danışmanlar, pilot barolardaki ŞöM’lerde çalışmaları koordine edecek.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle