TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE AMERİKAN BAROLAR BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

4929
A

Türkiye Barolar Birliği ve Amerikan Barolar Birliği (ABA) arasında mesleki, teorik ve pratik çalışma projeleri için işbirliği olanaklarının araştırılıp geliştirilmesini sağlamak amacıyla İşbirliği Protokolü imzalandı.

TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler ve ABA Başkanı Paulette Brown arasında 24 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında; mesleki, teorik ve pratik çalışma projeleri için işbirliği olanaklarının araştırılıp geliştirilmesinin yanı sıra insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde temel hakların ve özgürlüklerin ve hukukun egemenliğinin sağlanması planlanıyor.

Protokol ile ayrıca, ABA’nın Hukukun Üstünlüğü Girişimi (ABA ROLI) ile Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Yasal Farkındalığı ve Hizmetleri Teşvik Etme Programı üzerinde işbirliği hedefleniyor.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7