Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun Birlikte Düzenlediği "27. Yasama Döneminde TBMM'nin Çalışma Düzeni" Sempozyumu TBB'de Yapıldı.

1688

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Yasa İzleme Merkezi ile Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından birlikte hazırlanan “27. Yasama Döneminde TBMM’nin çalışma Düzeni” başlıklı sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, Yasa İzleme Merkezi Sözcüsü Doç. Dr. Umut Yeniocak, Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu ve Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Prof. Dr. Şebnem Akipek öcal yaptı.

Küçük konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle 27. Yasama Döneminde ilklerin yaşandığını belirtti:
“27. Yasama Dönemi maalesef yürütmenin yasamaya nispetle son derece güçlendiği, yasamanın ise yetkilerinin aşındığı bir dönem oldu. Elbette TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’nin yasama yetkisi elinden alınmadı, ancak gerek OHAL kararnameleri gerekse Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Cumhurbaşkanı Kararları’yla TBMM ikame edildi, bu anlamda da işlevsizleştirilmiş bir konuma getirildi.”

Küçük, bu yasama döneminde halkın, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının talep ve isteklerinin TBMM’ye yansıtılamadığını gördüklerini de belirtti.

Açış konuşmalarının ardından düzenlenen, Prof. Dr. Fahri Bakırcı moderatörlüğündeki “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki Güçler Ayrılığı Tasarımında TBMM’nin Konumu” başlıklı ilk oturuma Prof. Dr. Tanju Tosun, Prof. Dr. Serap Yazıcı, Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ve Dr. öğretim üyesi Seda Dunbay; Prof. Dr. Oğuz Oyan moderatörlüğündeki “TBMM’nin Yasama ve Denetim Süreçlerinin Şeffaflığı ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı” başlıklı ikinci oturuma da Prof Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. ömer Faruk Gençkaya, Prof. Dr. Ece Göztepe çelebi, Doç. Dr. Şeref İba, Doç. Dr. Bülent Yücel ve Dr. Hakan Yavuzyılmaz konuşmacı olarak katıldı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da TBB’nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma katılanlar arasında yer aldı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle