Türkiye Barolar Birliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Barosu’nun ortak açıklaması

2863

Bilindiği üzere, 27 Eylül'den itibaren devam eden Ermeni silahlı kuvvetlerinin askeri provokasyonu sonucunda temas hattına yakın bölgelerde yaşayan sivil vatandaşlarımız arasında ölü ve yaralılar bulunmaktadır. Düşman saldırısını önlemek ve sivil halkımızı korumak amacıyla, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri cephe boyunca karşı saldırı önlemleri alarak, 27 yıl boyunca işgal altında olan bir dizi yerleşim yerini ve stratejik önemi olan yerleri kurtarmıştır. çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Barosu ve TÜRKİYE Barolar Birliği olarak, biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tesis edilmesine ve Ermeni işgaline yönelik karşı saldırı ve operasyonları tamamen destekliyoruz. Biz, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için her türlü yolu kullanma hakkına sahip olduğuna ve tüm dünya toplumunun Azerbaycan'ın bu adil konumunu desteklemesi gerektiğine inanıyoruz.

Ortak alınmış karara göre, Ermeni askeri-siyasi liderliği tarafından uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olarak sivil vatandaşlara karşı işlenen terörist eylemleri, nüfusun sık olduğu bölgeleri yoğun ataşe tutmalarının, askeri çatışma mağdurlarını, insan hakları ihlal edilen yurttaşlarımızı düzenli olarak izleyecek, raporlar hazırlayıp tüm uluslararası kuruluşlara, kurumlara, barolara kısacası tüm dünya toplumuna ileteceğiz.

Bu konu ile ilgili düzenli izleme ve raporlama amacıyla oluşturacağımız Komisyona katılmak ve katkı sağlamak isteyen tüm avukatlarımız ve hukukçularımız [email protected] e-posta adresinden bize başvuruda bulunabilirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Barosu tarafından da yayınlanan açıklamanın linki için tıklayınız