TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BAROLAR İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI PROJESİNDE BİR ARAYA GELDİ

2972

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa yürütülen “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” açılış etkinliği Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. ünsal Toker ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği TÜRKİYE Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin açılışını yaptığı program; ‘projeden beklenen sonuçlar, çıktılar ve faaliyetler’ ile ‘insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda baroların rolü’ başlıklı sunumlarla devam etti.

Programın açılışında yaptığı konuşmada, projenin genel hedefinin, TÜRKİYE’de Avrupa İnsan Hakları standartlarının uygulanmasına katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Toker şöyle devam etti:

“Projenin özel hedefi ise TÜRKİYE’deki baroların ve avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartlarını uygulama kapasitelerini güçlendirmektir. Bu amaçla Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon ve Van olmak üzere yedi pilot baro belirlemiş ve bu barolarımız ile işbirliği halinde çalışmalara başlanmıştır.”

Toker, Avukatlık Kanunu’nun baroları ve TÜRKİYE Barolar Birliği’ni ‘hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak’la görevlendirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu proje içerisinde sayısız faaliyet yürüterek Birliğimizin bu görevine hizmet edeceğiz. Projemizin faaliyetlerini üç ana grupta toplamak mümkündür:

İlk faaliyet grubunda Barolarımızın ve Birliğimizin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef çerçevesinde; bağımsız uzmanlarca bir ihtiyaç değerlendirme raporu ve eylem planı hazırlanacaktır. Avrupa Birliğindeki muadil kurumlarımızın iyi uygulamaları incelenecek ve bir taslak yönetmelik hazırlanacaktır. Bütün bunların yanı sıra 24 meslektaşımız Avrupa Birliği ülkelerindeki Baro İnsan Hakları Merkezleri ve Avrupa Konseyi’nde ikişer aylık stajlar yapacaklardır.

İkinci faaliyet grubumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması amacıyla mesleki kapasite geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu hedef çerçevesinde; öncelikle eğitim ihtiyaçları analiz edilecek, bu ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim modülleri hazırlanacak ve eğiticilerin eğitimi düzenlenerek 200 adet eğitim programı düzenlenecek ve 5000 meslektaşımıza temel ve uzmanlık düzeylerinde eğitimler verilecektir.

üçüncü faaliyet grubumuzda; Barolarımız İnsan Hakları Merkezleri ile Birliğimizin İnsan Hakları Merkezi arasındaki iş birliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla web tabanlı bir ağ oluşturulacak, raporlama modülleri geliştirilecek, düzenli koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.”

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç’un da katıldığı toplantıda; TBB Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, TBB Başkan Başdanışmanı, Mardin, Hakkari, Kırşehir, İzmir, Bilecik, çorum, Amasya, Gaziantep, Trabzon, Düzce, Kilis, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Bolu, Van, Kayseri, Aksaray, Bitlis, Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Kastamonu baro başkanları hazır bulundu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle