TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BAROLARIN “HASAR DANIŞMANLIK” ŞİRKETİ ADI ALTINDA HUKUKA AYKIRI FAALİYETLERDE BULUNAN ŞİRKETLERLE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

8051

TÜRKİYE Barolar Birliği ve barolarımızın, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaları sonrasında alınması muhtemel tazminatlara yönelik olarak “hasar danışmanlık” şirketi adı altında, hukuka aykırı olarak faaliyette bulunan ve bu yolla vatandaşlarımızı da mağdur ederek haksız kazanç sağlayan şirketlere karşı yürüttüğü hukuki mücadele devam ediyor. 

TÜRKİYE Barolar Birliği, Avukatlık Kanunu’nun kendisine verdiği “Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak”, “kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak” ve “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevlerinin gereği olarak bugüne dek yasa dışı faaliyette bulunan internet siteleri, gerçek ve tüzel kişiler aleyhine  suç duyurusunda bulunmakta, ayrıca ilgili web sitelerine erişimin engellenmesini talep etmektedir. 

Faaliyetleri ile Avukatlık Kanunu’nun; 

•   “…Gerçek ve tüzel kişilere ait işleri dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek yalnız baroda yazılı avukatlara aittir” hükmünü içeren 35. maddesini,

•   “Avukata çıkar karşılığında iş getirme” suçunu tanımlayan 48. maddesini ve 

•   “Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması” başlıklı 63. maddesini açıkça ihlal eden bu firmalar, mağdur ve acılı vatandaşlarımızı yanlış yönlendirerek maddi ve manevi zararlara uğratmaktadır. 

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin, Avukatlık Kanunu’na aykırı faaliyet gösteren firmalar hakkında bulunduğu suç duyuruları üzerine bugüne dek toplam 23 kamu davası açılmıştır. Bu davaların pek çoğunda mahkûmiyet kararları verilmiştir. Bir kısım dava ise devam etmektedir. 

TÜRKİYE Barolar Birliği ve barolarımız tarafından yürütülen bu hukuki mücadelede son olarak, Muğla Barosu tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesince, Avukatlık Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan kişiler hakkında para ve hapis cezası cezasına hükmedilmiştir.