Türkiye Barolar Birliği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliği ile yapılacak Europass Eğitimi

13714