TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ "YAPAY ZEKA VE HUKUK ARGE BİRİMİ" KURULDU

4408

Günümüzde her alanda karşılaştığımız ‘YAPAY ZEKA’, insan benzeri öğrenmek ve çalışmak üzere tasarlanmış yazılımları adlandırmakta ve bu yazılımların yüklendiği araçlar da yapay zekalı olarak tanımlanmaktadır. İnsanlık tarihinde ilk kez ‘zeka ile bilinç’ teknik bakımdan birbirinden ayrılmakla, yapay zeka teknolojisinin artık insan zekası ile kıyaslanamayacak seviyelerde işlerliğe ulaştığı görülmektedir. Hukuk ve yargı da artık yapay zekadan kaçınamayacak hale gelmiştir.

Yapay zekanın yargı sistemlerinde kullanılabilir hale gelmesiyle bu teknoloji artık bir ‘karar destek yönetimi katmanı’ halinde tüm sektörlere yerleşmeye doğru ilerlemekte ve orta ve uzun vadede hukuk hizmetleri/avukatlık sektörünü de ciddi ve derin bir değişime zorlamaktadır. Avrupa Konseyi’nde kabul edilen ‘Yapay Zekanın Yargı Sistemlerinde Kullanılmasına Dair Etik Kurallar Rehberi’ sonrası teknik ve mevzuatsal gelişmelerin nihayetinde Türk yargısına ve avukatlığına da zorunlu olarak sirayet edeceği açıktır. Nitekim Türk hukuk sisteminde ‘yapay zeka ve avukatlık hizmetleri’ ile ilgili ilk çalışmalar -Doğal Dil İşleme teknolojisini de kapsar biçimde- TBB AHM çatısı altında 2014 yılından beri devam etmekte idi.

TBB AHM bünyesinde yapay zeka ve hukuk alanlarında araştırma-geliştirme yapabilecek bir birim  kurulması yoluyla yapay zekalı yargıda çalışacak avukatlık hizmetlerinin farkındalığının sağlanması, genç hukukçuların gelecekte ayakta kalmaları konusunda yol gösterici olunması, Türk ve Avrupa yargı sistemlerine uyumlu teknolojilerin geliştirilmesine rehberlik yapılması, yargının ve avukatların hukuk hizmetlerinde geleceğe hazırlanması için yeni projeler geliştirilmesi ve bunun için hem barolarımız hem de ulusal ve uluslararası anlamda yetkin kurum ve kuruluşlarla etkin işbirlikleri geliştirilerek ortak projeler yapılmasının sağlanması gibi konularda sürdürülebilir adımlar atılmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenlerle TBB AHM nezdinde Türk avukatlığının yapay zekalı geleceği konusunda her türlü bilimsel, teknik ve pratik çalışmalar yapabilmek, ulusal ve uluslararası ilişkiler geliştirebilmek, avukatlığın yapay zekalı yargı sistemlerinde sürdürülebilirliğini geliştirebilmek için ‘YAPAY ZEKA VE HUKUK ARGE BİRİMİ’ kurulmasına karar verilmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı’nca ,‘TBB Yapay Zeka Ve Hukuk ARGE Birimi’ Başkanlığı için TÜRKİYEde ilk kez Samsun Barosu nezdinde kurulan ‘Yapay Zeka Ve Hukuk çalışma Grubu’ koordinatörü ve TBB AHM Yürütme Kurulu üyesi Av.Burhan UYAN görevlendirilmiştir.