Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezi Sözcüsü Doç. Dr. Umut Yeniocak, Yargıtay’ın Pandemiye İlişkin Emsal Kararını Değerlendirdi: “GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN PAKET TUR BEDELİ İADE EDİLECEK”

763

Yargıtay’ın pandemi sürecinde yaşanan sözleşme kaynaklı uyuşmazlıklarla ilgili verdiği ilk kararlardan biri yayımlandı. 22 Kasım 2021 tarihli ve 6774/11815 sayılı Karar, pandemi sebebiyle yapılamayan paket turlarda ücret iadesi talepleriyle ilgilidir.

Bir tur şirketinden ABD’ye gitmek üzere paket tur hizmeti alan tüketici, şirkete 500 USD ödeme yapmış ancak pandeminin ortaya çıkması nedeniyle ABD’ye gidememiştir. Bunun üzerine ödediği paranın iadesini isteyen tüketiciye, danışmanlık hizmeti verdiği gerekçesiyle tur şirketi, parayı iade etmemiştir.

Hakem heyetine başvuran tüketicinin iade talebi, heyet tarafından haklı görülmüş ve tur şirketi konuyu tüketici mahkemesine taşımıştır. Mahkeme de aynı şekilde tüketiciyi haklı bulmuştur. İadesi istenen tutar temyiz sınırının altında kaldığından dava, Yargıtay’a götürülemeden kesinleşmiştir.

Ancak Adalet Bakanlığı, mahkemenin verdiği bu kararı incelemesi ve kanun yararına bozması için Yargıtay’a başvuruda bulunmuştur.

Bakanlığın yaptığı başvuru üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayı değerlendirmiş ve şu sonuçlara varmıştır:

- Dava konusu sözleşme bir tüketici işlemidir ve içeriği itibariyle paket tur sözleşmesidir.

- Covid-19 pandemisinin mücbir sebep sayılması ve tüketicinin bu sebeple sözleşmeden dönerek parasının iadesini istemesi, mahkemenin de bunu haklı bulması yasalara aykırı değildir.

- Tur şirketi, tüketicinin seyahatini gerçekleştirebilmesi için yaptığı herhangi bir harcamayı da belgeleyemediği için, tüketiciden aldığı paranın tamamını iade etmesi gerekir.

- Şirkete ödenen para USD cinsinden olduğu için iadesi de USD olarak talep edilebilir. Mahkeme kararında, 500 USD yazılıp parantez içinde TL karşılığı da belirtildiğine göre, mahkeme kararı bu yönüyle de usule uygundur.

Yargıtay, sıraladığı bu gerekçelerle Adalet Bakanlığı’nın kararı bozma talebini reddetmiştir. Karar, pandemi dönemi ile ilgili verilen ilk kararlardan biri olduğu için önemlidir. Benzer şekilde açılan çok sayıdaki dava için de emsal niteliğindedir.

13.09.2022
Doç. Dr. Umut Yeniocak

Yargıtay Kararı İçin Tıklayınız