TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU KARARI 

12739

Gündem: Kamuoyunda tartışılan baroların yeniden yapılandırılması ve seçim sistemi konusunda görüşme 

16 Mayıs 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına oybirliğiyle karar vermiştir. 

MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DUYURU

08/05/2020 tarihinde yapılan TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110/1. maddesinin bizlere yüklediği görev doğrultusunda, basında çıkan haberlere göre Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında kurumsal görüşlerini almak için 80 Baromuza ayrı ayrı olmak üzere yazı yazılmasına karar verilmişti. 

Yönetim Kurulumuz barolarımızın yaptığı kamuoyu açıklamaları ile gönderdikleri cevabi yazıları da dikkate alarak yaptığı müzakereler sonucunda aşağıdaki açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına ve yetkili makamlara yazılı olarak duyurulmasına karar vermiştir. 

Baroların  adil yargılanma hakkının ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru ve taşıyıcı sütunu olduğunu bir kez daha kararlılıkla ifade eden bizler;
 
çoklu baroya, 
Barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, 
Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine,
Baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız.  (TBB Başkanı’nın delege yapısı ve nispi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır)

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.