Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 31.05.2013 tarihli kararı

9222
A
Halen Sayın Cumhurbaşkanı’nın incelemesinde olan 24.5.2013 tarih 6487 sayılı “BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”; “Torba Yasa” olması nedeni ile içerdiği sakıncalar yanında alkollü içkiler hakkında getirdiği düzenlemeler ile de Anayasaya aykırıdır. Bu Yasa ayrıca Kamulaştırma Yasası’nın Geçici 6 ncı maddesinde yaptığı değişiklikle “Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti” davalarında “vekalet ücretinin tespit davalarında öngörülen maktu vekalet ücreti olduğuna” ilişkin düzenleme  Avukatlık Yasası’nın genel ilkelerine  aykırıdır. Yasanın bu neden ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilmesinin Sayın Cumhurbaşkanı’ndan  talep edilmesine, bu mümkün olmaz ve süreç tamamlanır ise başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere TBMM de bulunan siyasi partilerden Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmaları talebinde bulunulmasına ve bu konuda kendilerine gereken yardımların yapılmasına oybirliği ile karar verildi.