TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARINDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK İLE YÜRÜRLÜK TARİHİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

823

01 Eylül 2023 tarih ve 32296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile; vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %26,75 olarak tespit edilmiş ve bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.